โรงเรียนวัดพังตรุรับการประเมินโรงเรียนคุณภาพ มิติที่ 1 ด้านห้องเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดพังตรุได้รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพในมิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ขอขอบคุณท่านวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด ท่านปรีดา วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา และท่านอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน สำหรับคำชมเชยและข้อเสนอแนะด้วยค่ะ

You may also like...