โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ จัดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนวัดดอนเจดีย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ภายใต้การนำของ นางดวงฤดี สมจิตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ได้นำคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี

You may also like...