โรงเรียนวัดพังตรุจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

 

  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสุรีพร  บำรุงชล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังตรุ และคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม โดยมีกิจกรรมสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน การประกวดแต่งตัวตามตัวละครในวรรณคดี การแสดงละคร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจและตระหนักเห็นความสำคัญของภาษาไทย อีกทั้งยังมีการทำขนมไทยให้นักเรียนได้รู้จักวิธีทำและเสริมสร้างอาชีพอีกด้วย

You may also like...