โรงเรียนวัดพังตรุ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดพังตรุ นำคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอัครพล โรงเรียนวัดพังตรุ

You may also like...