โรงเรียนวัดดอนเจดีย์จัดกิจกรรม “หนูน้อยเข้าวัด”

🙏ทำบุญวันพระ🙏 โดยแบ่งช่วงชั้น

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล – ป.3 ร่วมทำบุญวันพระ ณ วัดดอนเจดีย์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมแก่นักเรียน รู้จักการเข้าวัดทำบุญ สงบจิตใจ และเตรียมพร้อมก่อนการเริ่มเรียน ปลูกฝังตั้งแต่อายุยังน้อย ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทุกวันพระ ณ วัดบ้านหลุมหิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง รับการประเมินผลการดำเนินงานและการบริการจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จากม.หอการค้าไทยซึ่งผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการนโยบาย (นายวิษณุ เครืองาม ประธาน) โดยมีการสัมภาษณ์คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการเข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565