กีฬาสีภายใน’65 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายอรรถวัฒน์ กลั่นจุ้ย ผู้รับผิดชอบโครงการกีฬาสีภายใน เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีป เปาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ เป็นประธานในพิธี และ นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้าชมกิจกรรมและให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินกิจกรรม

You may also like...