โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ....