ขร. การอบรม เรื่อง การป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสถาพร เชียงกา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานและนางณพัชชนันท์ เปาอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และแจกแปรงสีฟัน ยาสีฟันให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ และสามารถป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อไรรัสโคโรน่า 2019 อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี โดยมี นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง และนางนวกานต์ มณีศรี ครูอนามัยโรงเรียน ให้การต้อนรับ

Previous post ขร. รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
Next post ร.ร.วัดเขาสะพายแร้ง จัดทัศนศึกษา 2565