ขร. น้อมกราบถวายความอาลัย พระครูปฐมจินดากร (สายชล จิตฺตกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระครูปฐมจินดากร(สายชล จิตฺตกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทองและอดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก เมื่อคืนวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยนายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง นำคณะครูเข้าร่วมรับฟังการสวดพระอภิธรรม

Previous post ขร. รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
Next post ขร. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565