ขร. รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 1 มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 โดยคณะกรรมการของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 1 ให้คำแนะนำแก่ผู้รับประเมินเพื่อนำไปพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

Previous post กีฬาสีภายใน’65 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
Next post ขร. น้อมกราบถวายความอาลัย พระครูปฐมจินดากร (สายชล จิตฺตกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง