โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยมีรายละเอียด และใบสมัคร ดังแนบ