โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสายแร้ง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Previous post โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง เข้าร่วมการอบรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก กับ สภาเด็กฯและอบต.สนามแย้
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหิน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565