โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2565 โดยตัวแทนครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งได้รับรางวัล ดังนี้

You may also like...