โรงเรียนบ้านหลุมหินนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน โควิด – 19 ในวัยเรียน

15 สิงหาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน โควิด – 19 ในวัยเรียน โดยวิทยาการกรเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมนี้คือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองโรง

ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้

You may also like...