โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ผ่านการตรวจสอบโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ ๑ ดาว

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ผ่านการรับรองผลการตรวจสอบระดับคุณภาพตามเกณฑ์ ระดับ ๑ ดาวกิจกรรม โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนายต่อฉัตร สนพราย เป็นครูแกนนำ ร่วมกับคณะครูจัดทำกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม

You may also like...