โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ผ่านการรับรองผลการตรวจสอบระดับคุณภาพตามเกณฑ์ ระดับ ๑ ดาวกิจกรรม โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนายต่อฉัตร สนพราย เป็นครูแกนนำ ร่วมกับคณะครูจัดทำกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม