โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ผ่านการตรวจสอบโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ ๑ ดาว

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ผ่านการรับรองผลการตรวจสอบระดับคุณภาพตามเกณฑ์ ระดับ ๑ ดาวกิจกรรม โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนายต่อฉัตร สนพราย เป็นครูแกนนำ ร่วมกับคณะครูจัดทำกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหินนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน โควิด – 19 ในวัยเรียน
Next post คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนในโครงการ “โรงเรียนสุจริต”