โรงเรียนวัดพังตรุติดตั้งสนามเด็กเล่นใหม่ให้กับนักเรียนปฐมวัย

You may also like...