โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน My School Project (มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ) โดยมี นายบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด และนางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นคณะกรรมการฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ส.ค.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน My School Project (มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ) โดยมี นายบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด และนางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นคณะกรรมการฯ

You may also like...