วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ได้มีการขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้แบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

You may also like...