วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ นำนักเรียนเข้าร่วม มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ เมืองทองธานี

Previous post วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ได้มีการขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้แบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ประจำเดือนสิงหาคม 45/2565