โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 “หนองลานเกมส์”

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดเข้าร่วมพิธีเปิด

การแข่งขัน กีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์SP ท่ามะกา 1 ณ โรงเรียนบ้านหนองลาน

Previous post ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน