โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

วันศุกร์ ที่ 26 ส.ค.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

Previous post โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 “หนองลานเกมส์”
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอแสดงความยินดีกับครู ศิวดล ทับทิมใส เนื่องในโอกาสที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม