โรงเรียนบ้านสระลุมพุกกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

✍️๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ให้กำเนิด มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การ์ดวันแม่ วาดภาพระบายสี เรียงความเรื่องแม่ แต่งกลอนเกี่ยวกับแม่ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

You may also like...