โรงเรียนวัดดอนเจดีย์เข้าร่วม🌼กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ และการคัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง (เลือกสภาเด็ก)🌸ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

🌼กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ และการคัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง (เลือกสภาเด็ก)🌸

You may also like...