โรงเรียนวัดทุ่งสมอ

14 กันยายน 2565 นางสาวอมรรัตน์ ลัดดากุล  ครูโรงเรียนวัดทุ่งสมอ ได้เข้ารับการนิเทศติดตามการสอนจาก นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 พร้อมด้วย  นางสาวอัจฉรี จำนงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ และนางสาวดรุณี แซ่ลิ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมPLC รูปแบบออนไลน์ เรื่องการใช้คำถามกระตุ้นทักษะการคิดของผู้เรียน

ใส่ความเห็น

Previous post วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง เตรียมงานเตรียมสถานที่จัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงาน “เปิดบ้านนวัตกรรม กาญจน์ 2”
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก