คณะครูโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง วPA ประจำปีงบประมาณ 2565

20 กันยายน 2565

🙏🙏ทางโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ขอขอบพระคุณท่านศน.ดรุณวรรณ พิสุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 และ คุณครูแสงเดือน ศรีธร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินรายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง วPA ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องสมุดโรงเรียนดอนเจดีย์

#ทางโรงเรียนและคณะครูขอน้อมรับคำแนะนำพร้อมนำมาพัฒนา🙏🙏

You may also like...