โรงเรียนวัดเบญพาด”ร่วมงานกษิณาโนโควิด”สพป.กจ2 (27กย.65)

“กษิณาโนโควิด”งานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565
ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์อุปถัมภ์ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ผอ.วิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียน และนักเรียนเข้าร่วมงานฯ
ร่วมแสดงความยินดี ครูบุษบา สุขเรื่อย ครูผู้เกษียนอายุราชการโรงเรียนวัดเบญพาด ปี2565

You may also like...