วันที่  3  ตุลาคม  2565  ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพห้วยกระเจา 1) พร้อมด้วยครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี ครูโรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมการประชุม ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนห้วยกระเจา 1 เรื่องการศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

You may also like...