โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมบุญงานกฐินวัดบ้านทวน

วันเสาร์ ที่ 29 ต.ค.65 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมบุญงานกฐินวัดบ้านทวน

You may also like...