วันเสาร์ ที่ 29 ต.ค.65 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมบุญงานกฐินวัดบ้านทวน