Monthly Archive: พฤศจิกายน 2022

โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณ นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครอบครัว ที่ได้จัดซื้อหญ้าเทียมให้กับทางโรงเรียน เพื่อที่จะนำมาจัดสวนหน้าอาคารอเนกประสงค์

ขอขอบคุณ นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวย...

โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ร่วมกันตัด ล้าง ทำความสะอาดถุงนม ตากให้แห้ง เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต่อไป

นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ร่วม...

โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยคณะครูได้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

คณะครูได้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรีย...