การฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6  ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพรงาม เข้ามาฉีดวัคซีนเด็กป.5 (เฉพาะผู้หญิง) เป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก  และชั้นป.6 เป็นวัคซีน dt คอตีบ บาดทะยัก ทั้งนักเรียนชายและหญิง

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาลเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย
Next post “ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”