โรงเรียนบ้านสระลุมพุก Back to School

🤗เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565🤗

🗓️ วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2565

You may also like...