โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “Big Cleaning Day“

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกัน “Big Cleaning Day“ เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม

Previous post โรงเรียนบ้านสระะลุมพุก “กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕”
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 2/2565 ภาคเรียนที่ 2