โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

Previous post โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย ครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในวันลอยกระทง 2565