โรงเรียนวัดดอนเจดีย์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่ม “ยุทธหัตถีเกมส์ 2022”

24 สิงหาคม 2565

พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬากลุ่ม “ยุทธหัตถีเกมส์”โดยมีคุณยศวัฒน์ มาไพศาลสิน คุณเอกชัย นิติกรวรากุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย และคุณบุญส่ง โซยรัม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬา โดยการแข่งขันกีฬาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 มีโรงเรียนในกลุ่ม 5 โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 โรงเรียนวัดบ้านน้อย และโรงเรียนบ้านหนองขุย ณ สนามกีฬาโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (ปลักเขว้า)

You may also like...