การประเมินวิทยะฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้เข้ารับการประเมินวิทยะฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูรณ์

ในการนี้ขอขอบคุณ นายอุดม เหลืองสด อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้มาร่วมรับฟังการประเมินวิทยะฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

You may also like...