การประเมินวิทยะฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้เข้ารับการประเมินวิทยะฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูรณ์

ในการนี้ขอขอบคุณ นายอุดม เหลืองสด อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้มาร่วมรับฟังการประเมินวิทยะฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

Previous post วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครู ตอนรับ นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กจ.2 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556
Next post วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง จัดสอบธรรมสนามหลวงศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 2565เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้คุณธรรม และนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต