นักเรียนโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนระดับประถม ระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมตอบคำถามสารานุกรมไทย เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หน่วยงานที่จัดการแข่งขันคือสโมสรไลออนส์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...