นักเรียนโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนระดับประถม ระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมตอบคำถามสารานุกรมไทย เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หน่วยงานที่จัดการแข่งขันคือสโมสรไลออนส์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

Previous post วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
Next post วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565