โรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรณคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของ   กิจการลูกเสือไทย โดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง มอบหมายให้นางสาวภานุมาศ นะดี ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในพิธีแทน จากนั้นเหล่าคณะลูกเสือ- เนตรนารี  ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้วยการเก็บขยะในบริเวณชุมนุน วัด และโรงเรียน

You may also like...