โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า”

You may also like...