โรงเรียนวัดบ้านทวน ประชุมผู้นำชุมชนตำบลพนมทวน ครั้งที่ 1/2565

วันอังคาร ที่ 29 พ.ย.65 เวลา 16.00 น. ประชุมผู้นำชุมชนตำบลพนมทวน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

1.แนะนำครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน

2.ยอดนักเรียนปัจจุบัน 321 คน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 16 คน

3.สรุปค่าใช้จ่ายจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (ครบรอบ 100ปี)

4.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

5.การแข่งกีฬากลุ่มบ้านทวน

6.โรงเรียนได้รับงบประมาณในการสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามวอลเล่บอล และตะกร้อ)

You may also like...