การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 พนมทวน 3

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน 3
โดยคณะครูได้ตั่งใจฝึกซ้อมให้กับนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความความสามารถ มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด และเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนต่อไป

You may also like...