กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

Previous post “ประชุมชี้แจงการดำเนินการสรรหา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”
Next post ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔