ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการงดรับและให้ของขวัญในทุกเทศกาล (No Gift Policy) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

You may also like...