ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

Previous post กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
Next post ประชาสัมพันธ์วารสารจดหมายข่าว สพม.พิจิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565