ประชาสัมพันธ์วารสารจดหมายข่าว สพม.พิจิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

Previous post ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
Next post ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการงดรับและให้ของขวัญในทุกเทศกาล (No Gift Policy) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566