การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 3

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพิมพ์พิชชา  บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช และคณะครูพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 3 เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถด้านวิชา ศิลปะ ดนตรี กีฬา การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญ ความสามารถของบุตรหลาน โดยมีนางสุวิไล จันทร์สนองและ นางช่อทิพย์  อินทรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2  มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน

Previous post <strong>พิธีถวายพานพุ่มสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร</strong>
Next post พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โรงเรียนบ้านโคราช