การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

Previous post ประชาสัมพันธ์การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
Next post ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3