ประชาสันพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

Previous post ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
Next post ประชาสัมพันธ์การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา