โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทันตกรรมจากโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์

15-16 ธันวาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทันตกรรมจากโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาเคลือบหลุมร่องฟัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และให้ความรู้เรื่องการดูแลช่องปาก และสุขภาพฟันให้กับนักเรียน

Previous post รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหินขอขอบพระคุณค่ายฝึกไทรโยค