โรงเรียนวัดเบญพาด”ประชุมคณะกรรมการPAปี2566”(21ธค.65)

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเบญพาด

Previous post ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
Next post การซ้อมแผนเผชิญเหตุ โรงเรียนบ้านโคราช