การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในวันที่ 24-27 ธันวาคม พ.ศ.2565 นักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

You may also like...